Citi pakalpojumi

Nr.p.k

Pakalpojuma

veids                             Ritošā

                                     sastāva

                                      sērija

Cena, EUR/sekcija

Cena, EUR/sekcija

M62 2TE116

1

Tehniskā apkope TA-2 apjomā 265,00 265,00 231,00 231,00

2

Tehniskā apkope TA-3 apjomā 2668,00 2668,00 3987,00 3853,00

3

Tekošais remonts TR-1 apjomā 4562,50 4623,75 9375,00 9247,00

Pēc klienta pieprasījuma AS “Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca” var nodrošināt norādītos pakalpojumus arī citu vilces ritošā sastāva sēriju lokomotīvēm – CME3, TEM2, TEM7, TE10, TEP70, TGM6, BR232 un BR233, cenas tiek noteiktas saskaņā ar precizētu klienta tehnisko uzdevumu.
Papildus, AS “Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca” var nodrošināt tādus pakalpojumus, kā tekošais remonts TR-3 apjomā vai kapitālos remontus VR un GR apjomā. Pakalpojuma cena tiek noteikta saskaņā ar tehnisko uzdevumu pēc ritošā sastāva apsekošanas.
Pakalpojumi tiek nodrošināti, pamatojoties uz rakstisku pieteikumu. Pieteikumus pakalpojuma saņemšanai, norādot nepieciešamā pakalpojuma veidu un vēlamo pakalpojuma nodrošināšanas termiņu, lūdzam adresēt:
AS “Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca”
Marijas iela 1, Daugavpils, LV-5404
e-pasts: info@dlrr.lv